Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Dne 3.12.2018 ve spolupráci SMO a Agentury pro sociální začleňování proběhlo v sálu

Centra primární prevence v budově Renarkonu o.p.s.,  4. jednání kulatého stolu k provázání činnosti poskytovatelů protidrogového terénu a služeb sociální prevence.