Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Informace pro stážisty

Praxe a stáže poskytujeme studentům vyšších odborných škol a vysokých škol se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociální politiku, sociální patologii a prevenci; studentům psychologie a adiktologie.

V případě zájmu kontaktujte garanta praxí: Mgr. Eva Otýpková, tel. 775 492 010, e-mail: eotypkova@renarkon.cz

Podmínkou pro možnost absolvování stáže nebo praxe ve většině našich zařízení jsou: dovršený věk 21 let a očkování virové hepatitidy B. Bez tohoto očkování nebude možnost vykonávat stáž v žádném středisku naší organizace.

Pro praxe ve Frýdku – Místku umožňujeme pouze 40 hodin stáže v nízkoprahových službách, a to ve složení PO, ST, PÁ v Kontaktním a poradenském centru, ÚT a ČT v terénním programu Frýdecko – Místecko.

Zcela výjimečně mohou učitelé praxí středoškolských studentů nebo vysokoškolských studentů, kteří ještě nemají 21 let, požádat o stáž na Centru primární prevence nebo v Doléčovacím centru. Tato praxe bude umožněna po individuálním posouzení.

Stáže v terapeutické komunitě mají zvláštní charakter tzv. klientské stáže, délka stáže 1 týden, hradí se ubytování a strava. Pro více informací kontaktujte prosím TK, tel. 558 684 334

Žádáme studenty a zájemce o stáže v našich zařízeních, aby si pečlivě prostudovali naše webové stránky a dozvěděli se tak o všech našich poskytovaných službách, jelikož naše organizace si zakládá na principu komplexnosti služeb, který poskytujeme.

Volná pracovní místa