Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Renarkon, o.p.s. se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku https://renarkon.cz/.

Stav souladu

Tato stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

 1. z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
  • Odkazy na náhledových fotografiích ve fotogaleriích nemají textový popis, u obrázků chybí alternativní text (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Vzhledem k množství fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativní text ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona)
  • Některé dokumenty uveřejněné na webu ve formátu PDF/Word nejsou plně přístupné (všechny informace v dokumentu nejsou v textové formě, jsou tedy k dispozici pouze v obrazovém formátu). U těchto dokumentů by jejich plnohodnotná elektronizace byla složitá a časově náročná. V zájmu přístupnosti je však množství takových dokumentů omezováno na nejnižší možnou míru. V případě, že narazíte na takovýto dokument a potřebujete jej v plně přístupné formě, kontaktujte nás prosím na renarkon@czech.click.

  Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

  Toto prohlášení bylo vypracováno dne 20. 3. 2024

  Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – zpracovatelem těchto internetových stránek agenturou CZECH.click.

  Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

  Zpětná vazba a kontaktní údaje

  Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: renarkon@czech.click.

  Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

  Renarkon, o.p.s.
  Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava
  email: renarkon@czech.click.

  Postup pro prosazování práva

   případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

  Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
  náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
  email: pristupnost@mvcr.cz