Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Základní údaje

Organizační schéma společnosti Renarkon o.p.s.

NázevRenarkon, o.p.s.
IČO25380443
SídloMariánskohorská 1328/29
702 00 Ostrava – Mor. Ostrava
Datum založení14. 5. 1997
ZakladatelStatutární město Ostrava
Prokešovo nám. 8
720 30 Ostrava
Zápis do rejstříku obecně prospěšných společností1997
Krajský soud Ostrava, oddíl O, vložka 17
Bankovní spojeníKomerční banka, a.s., Ostrava
č.ú. 27-0614390277/0100
Datová schránkajvjcudm
Ředitel společnostiIng. Jiří Drastík
Zástupce ředitele Bc. Markéta Flaksová

Historie

Rok 1997

o. p. s. Renarkon schválena zastupitelstvem MMO
14. května bylo začleněno do organizační struktury Renarkon, o. p. s. již v té době rok existující Kontaktní centrum pod hlavičkou MMO
1. října zahájila svou činnost Terapeutická komunita Renarkon, o. p. s.

Rok 1999

zahájení programu prevence a doléčování

Rok 2000

rozšíření činnosti Kontaktního centra o program Harm reduction a službu Street centra
zahájení provozu Kontaktního centra Frýdek-Místek a Terénního programu Kopřivnice pod hlavičkou Renarkon, o. p. s.

Rok 2001

rozdělení programu Prevence a doléčování; schválení vzniku Centra primární prevence a Doléčovacího centra
prosince bylo schváleno Chráněné bydlení jako součást Doléčovacího centra

Rok 2002

otevření Doléčovacího centra s Chráněným bydlením a Centra primární prevence
zahájení činnosti Klubu Absolvent

Rok 2005

vznik Rodinné drogové sociálně – výchovné poradny

Rok 2007

vznik terénního programu „Novojičínsko“ zahrnujícího města Kopřivnici, Příbor, Odry, Studénku, Bílovec a Nový Jičín
rozšíření služeb Kontaktního centra Ostrava o „výměnné“ okno, které je součástí programu Harm reduction
v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108 Sb. došlo ke vzniku Domu na půl cesty nahrazujícím dosavadní Chráněné bydlení

Rok 2008

vznik terénního programu v Hlučíně a Bohumíně jako součást Terénního programu Ostrava

Rok 2009

rozdělení programů Kontaktní centrum Ostrava a Terénní program Ostrava na samostatné organizační jednotky

Rok 2010

zahájení realizace projektu „Rekonstrukce Terapeutické komunity“

Rok 2011

zahájení realizace projektu „Rekonstrukce domu na půl cesty – Doléčovací centrum Renarkon“

Rok 2012

ukončení rekonstrukce Terapeutické Komunity a Doléčovacího centra

Rok 2015

stěhování kontaktního centra Ostrava a terénního programu Ostrava do nových prostor

Rok 2016

stěhování Poradny Renarkon do nových prostor v Mariánských Horách a přejmenování na Terapeutické centrum Renarkon

Kam dále?