Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Vážení kolegové a přátelé,

od této chvíle můžete pro e-mailovou komunikaci s pracovníky Renarkonu užít nově vytvořené schránky, které jsou cílené na jméno daného zaměstnance.

E-mailová schránka začíná vždy zkratkou křestního jména a pokračuje příjmením zaměstnance. Příklad: Jan Novák = jnovak@renarkon.cz

E-maily, na které jste zvyklí, znáte z letáků a užíváte z adresáře, jsou v tuto chvíli přesměrovávány a do cíle se dostanou.