Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Floccus znamená v latině chomáč a právě chomáče chmýří pampelišek jsou symbolem ocenění Nadace České spořitelny – Ceny Floccus. Jsou křehké ale zároveň odolné a nesmírně životaschopné. Jsou zdánlivě prosté, ale mají v sobě kus krásy a síly. Zralé chmýří z chomáče květu pampelišky se odvážně pouští s větrem i stovky metrů daleko a rostlina se tak snadno šíří.

Přesně to jsou vlastnosti, které se pojí k aktivitám, jež podnikají organizace a lidé na podporu spoluobčanům na okraji společnosti. Vlastnosti, které obdivujeme a oceňujeme. Cenou Floccus chceme vyzdvihnout ty organizace a jednotlivce, jež věnují svůj čas, péči a energii lidem znevýhodněným z důvodů sociálního postavení, mentálního nebo kombinovaného postižení či věku. Tedy stejným cílovým skupinám, kterým se dlouhodobě v Nadaci České spořitelny věnujeme.

„V České republice pracuje bezpočet organizací i jednotlivců, kteří se, stejně jako Nadace České spořitelny, věnují pomoci lidem vyloučeným ze společnosti. Jsme přesvědčeni, že je užitečné a pro Česko potřebné, takové lidi ocenit.Proto přicházíme s Cenou Floccus,“ uvedla k nové ceně Klára Gajdušková, předsedkyně správní rady Nadace ČS a ředitelka komunikace a CSR České spořitelny.

Ambasadory ceny se stali Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí, a Ferdinand Trauttmansdorff, velvyslanec Rakouské republiky v ČR. Do kategorie Cena pro organizaci může posílat nominace do 30. listopadu 2014 kdokoli, a to i organizace samotné – stačí vyplnit formulář

Vítěze dvou kategorií vybere odborná porota, dvě ceny budou uděleny také na základě hlasování veřejnosti a zaměstnanců ČS. Slavnostní vyhlášení historicky prvních vítězů všech čtyř kategorií proběhne na konci ledna 2015. S udělením ceny, která má podobu skleněného chomáče pampelišky, se váže i finanční odměna – 100 tis. Kč pro organizaci a 50 tis. Kč pro jednotlivce.

Kdo si podle vás zaslouží Cenu Floccus? I vy můžete nominovat svého favorita! Více informací na stránkáchfloccus.nadacecs.cz.