Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Centrum primární prevence se aktivně zapojilo do projektu a výzkumných aktivit společnosti Sociofactor, s.r.o.

Projekt napomáhá k tomu, aby v prostředí organizace byl projektován a re-designován preventivní program zohledňující kořenové příčiny problémů a bylo dosaženo naplnění cílů prevence a očekávaných dopadů.

Jde o rozvoj systémového myšlení a zužitkování potenciálu preventivního způsobu uvažování. Cílem celého projektu je pak v rámci města Ostravy i MSK pomoci dětem (avšak i rodinám), aby nedocházelo k jejich ohrožení a nahromadění rizikových  působů chování.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím učení se projektovat službu na základě identifikace příčin sociálních problémů, které rodinám s dětmi hrozí a v budoucnu by se mohly stát předmětem nákladných intervencí.