Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Centrum primární prevence Renarkon vstoupilo do online prostředí při realizaci besed.

Potřebujete objednat online besedy na téma závislosti a podobné?

Neváhejte se obrátit na Centrum primární prevence (e:mail:cpp@renarkon.cz)