Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Vzhledem k neustále se zvyšujícím nákladům na provoz je Centrum primární prevence nuceno po mnoha letech od příštího školního roku (2022-23) zvýšit spoluúčast žáka/studenta na besedě ze 40,- na 50,- Kč.

V případě realizace preventivní besedy na sále Centra (Mariánskohorská 31/1328,702 00 Ostrava – Mor. Ostrava) nabízíme zvýhodněnou cenu na žáka ve stávající výši 40,- Kč na žáka/studenta.

Možnosti platby zůstávají stejné, tedy na fakturu nebo oproti dokladu.

Tým CPP se těší na další spolupráci a přeje všem pedagogům a školním metodikům prevence pěkné prožití prázdnin.