Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Centrum primární prevence získalo akreditaci na vzdělávací program s názvem ,,Úvod do závislostí a komunikace s klientem při podezření na užívání návykových látek“. Svým charakterem je kurz určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách či pedagogy. 

V rozsahu 8 vyučovacích hodin bude probíhat na sále Centra: Mariánskohorská 1328/29, OSTRAVA. Bližší informace a přihlášky na e-mailu: cpponline@renarkon.cz či telefonním čísle +420 596 638 807.

První termín vzdělávání startuje dnem 14.10.2021. (na základě domluvy lze zrealizovat i na jiný domluvený termín). Cena: 1.200,- Kč. Součástí je drobné občerstvení.

Cílem vzdělávání je poskytnout účastníkům aplikační východiska pro svou praxi v rámci zefektivnění a zkvalitnění činnosti při styku s klienty.

Věnuje se aktuální problematice závislostí se zaměřením na návykové látky a gambling, součástí je také komunikace s klientem při podezření na užití návykové látky a formy prevence. Jedná se o kurz profesní, kdy pracovníci sice přímo nepracují s drogově (či jinak) závislými jedinci, avšak při výkonu své profese s nimi do kontaktu přicházejí či přicházet mohou. Účastníci se v kurzu zorientují v problematice závislostí a jejích znacích v oblasti tělesné, psychické, vztahové a sociální. Dozví se, jaké jsou příčiny závislostního chování a jak závislost funguje.

Získají přehled o druzích a účincích návykových látek, součástí je rozptýlení některých mýtů o drogách.