Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Jako každý rok, tak i letos jsme se zúčastnili akce s názvem Den zdraví Hlučínska, který se konal dne 22. 6. 2022 ve městě Hlučín.

Na Hlučínském náměstí se v dopoledních hodinách zahájil oficiální program akce. Návštěvníci se mohli těšit na představení sociálních služeb a bohatý doprovodný program. Mohli se tedy těšit i na nás – pracovníky Terénního programu Ostrava a na prezentaci služby, kterou poskytujeme na území města Hlučín i na prezentaci řady činností, jež spadají do organizace Renarkon, o.p.s. Návštěvníci se u našeho stánku mohli obeznámit s tím, jak vypadá naše práce s klienty v terénu i na jiných pracovištích, s poskytovaným materiálem distribuovaným za účelem snižování rizik a ochrany veřejného zdraví, s množstvím informačního a edukačního materiálu, s ukázkou druhů návykových látek v tzv. „drogovém kufříku“ a dokonce si vyzkoušet „kouzelné“ brýle, kterými se mohli podívat na svět očima uživatele návykových látek a vidět tak zkreslenou realitu, kterou brýle nasimulovaly. Na závěr se chopila slova vedoucí Terénního programu Ostrava, kdy zodpovídala otázky (týkající se naší práce) moderátorky na pódiu. Připomněla, že se naši klienti kvůli způsobu života, který vedou, často setkávají se stigmatizací a vyzvala veřejnost, aby se na ně zkusila dívat taky jako na lidi a ne skrz prsty.

Veronika Fogltonová

Terénní program Ostrava