Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Pro velký zájem o praxe a stáže v našich zařízeních nyní pozastavujeme možnost vykonání praxe v kterémkoli zařízení naší organizace pro zimní semestr 2022/2023.

V tuto chvíli přijímáme žádosti pro výkon praxe na letní semestr 2022/2023, to je od 1.2.2023 do 31.8.2023.

Toto omezení neplatí pro studenty adiktologie a pro organizované skupiny exkurzí např. z VOŠS a OSU.