Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Dne 9.12.2022 proběhla v organizaci Interní konference pro všechny zaměstnance organizace.

Na této konferenci byly prezentovány nové poznatky z oblasti adiktologie, nové informace např. z oblasti sociální i protidrogové politiky či poznatky o trendových návykových látkách.

Prezentace si připravili sami zaměstnanci, za což jim patří velký dík.

Stejně velký dík pak byl vyjádřen z úst ředitele společnosti všem zaměstnancům, kteří celý tento další nelehký rok pilně pracovali ku spokojenosti jak klientů tak široké veřejnosti.