Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

V pátek 3. 6. 2016 se v klubu Cooltour uskutečnil interní workshop pro zaměstnance Renarkon, o.p.s., na němž přednesli své příspěvky zaměstnanci jednotlivých zařízení. Hlavním tématem workshopu byly prezentace zaměřené na koncepční cíle organizace na období let 2016-2020.