Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Do Frýdlantu nad Ostravicí přijíždíme červenou Škodou Citygo dvakrát týdně, a to vždy v úterý a čtvrtek v 9 hodin. Ve městě a jeho okolí zůstáváme do 12 hodin. Lidé nás mohou poznat podle označeného batohu, na kterém je kartička s nápisem STREETWORK a logo organizace.

Náplní naší práce je monitorování města, navazování kontaktů s lidmi, popřípadě i sběr infekčního materiálu (injekčních setů), na které čas od času narážíme.

Při prvním oslovení nabízíme zapalovač s kontaktem na nás nebo reklamní letáček, na kterém je taky informace, kdy se v dané lokalitě pravidelně můžeme potkávat, a taky vysvětlíme, co je součástí naší práce.

Oslovujeme v podstatě kohokoli, protože každý z nás může znát někoho, kdy by mohl využít naše služby. Vysvětlujeme, že v žádném případě nepodporujeme drogovou závislost, ale eliminujeme škody související s užíváním psychoaktivních látek u lidí, kteří s užíváním nejsou schopni přestat. Pokud kdokoli využije našich služeb a stane se naším klientem, pak se zavazujeme k tomu, že tato služba je zcela anonymní a klienti neplatí žádnou částku.

Klientům poskytujeme výměnu injekčního materiálu (použité za čisté), který pak necháváme odborně likvidovat, a díky tomu se zamezuje případnému píchnutí dětí či zvířat při nálezu pohozeného setu. Dále poskytujeme základní zdravotnický servis, sociální poradenství, pomoc při zajištění léčby…

Klienti, kteří s námi spolupracují delší dobu, již vědí, že si s námi mohou o čemkoli popovídat a my jim sdělíme náš názor, aniž bychom je odsuzovali, popřípadě jim poradíme s řešením jejich problémů.

Naše činnost byla rozšířena také na uživatele alkoholu a gamblery, kterým můžeme poskytnout především sociální a finanční poradenství, možnost navázání kontaktů s jinými sociálními službami, které by vedly ke zkvalitnění jejich životního stylu. Pracujeme nejen s klienty, ale taky s jejich blízkými a rodinnými příslušníky. Těmto pak poskytujeme užitečné informace, týkající se drogové problematiky a podporu v krizové situaci.

Obrátit se na nás mohou klienti i jejich rodinní příslušníci, a to na kontaktech: Marek Servanski 723 141 029 – vedoucí TPFM Ludmila Šedovičová 724 148 886 Mail: tpfm@renarkon.cz