Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Dne 22.3.2018 proběhlo společné jednání správní a dozorčí rady organizace Renarkon, o.p.s.. V rámci jednání ředitel organizace seznámil členy např. s předpokládaným rozpočtem na rok 2018, a dále s plánovanými či již realizovanými opravami na Doléčovacím centru a Terapeutické komunitě na Čeladné.