Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

V období letních prázdnin proběhla v organizaci kontrola z Ministerstva práce a sociálních věcí. Byla zaměřena na finanční hospodaření s neinvestiční dotací z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu. Předmětem kontroly byly dvě služby: Terapeutická komunita, Doléčovací centrum – služba následné péče. Závěrem bylo kontrolním orgánem konstatováno, že poskytnuté finanční prostředky ze státního rozpočtu byly využity zcela v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace.