Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Terapeutické centrum Renarkon uspořádalo Kulatý stůl služeb pro osoby v konfliktu se zákonem

Dne 22. 2. 2023 proběhlo 7. společné setkání služeb pro osoby v konfliktu se zákonem.

Byly prezentovány služby organizace Renarkon v prostředí věznic a následné spolupráce po propouštění, proběhlo sdílení zkušeností ze společné praxe.

Setkání se zúčastnili zástupci Probační a mediační služby (Ostrava, Opava, Karviná, Havířov, Orlová, Frýdek – Místek), Věznice Karviná, Věznice Heřmanice, Věznice Opava, Vazební věznice Ostrava, zástupci Magistrátu města Ostravy, organizace Rubikon a Renarkon o. p. s. (Terapeutické centrum, Terapeutická komunita, Doléčovací centrum).

Všem zúčastněným děkujeme za účast a podnětnou diskuzi, zvláště pak děkujeme zástupkyni z řad klientů, která na setkání sdílela svou žitou zkušenost.