Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Dne 20. 6. 2024 se Renarkon zúčastnil již 13. ročníku tradiční akce Lidé lidem, která se konala před budovou Nové Radnice statutárního města Ostravy. Touto netradiční formou se zde představují organizace, které poskytují sociální služby a související aktivity.

Po celý den zde mohli návštěvníci vidět stánky, kde se prezentují zástupci sociálních služeb a aktivit v Ostravě, získat informace o jejich činnosti a kontakty. Program byl připraven pro širokou i odbornou veřejnost. Žáci a studenti zde zase plnili úkoly zaměřené na získání nových znalostí a praktických dovedností ze sociální oblasti.

Záštitu nad akcí převzal náměstek primátora statutárního města Ostravy, pan Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.

Děkujeme!