Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Na základě usnesení zastupitelstva Města Ostravy č.1625/23 ze dne 17. 12. 2008 obdržel Renarkon,o.p.s. provozní dotaci na rok 2009 ve výši 4.000.000 Kč.

28. 1. 2009 pak zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 1172/24 jednoleté účelové dotace na následující programy

  • Rozšíření Terénního programu Ostrava ve výši 200.000 Kč
  • Dům na půl cesty – Doléčovací centrum ve výši 120.000 Kč
  • Klub Absolvent ve výši 30.000 Kč
  • Substituční léčba Suboxonem ve výši 140.000 Kč

Kromě výše uvedených jednoletých účelových dotací schválilo zastupitelstvo Města Ostravy (usnesením č. 813/14 ze dne 30. 1. 2008) v loňském roce také víceleté účelové dotace pro období let 2008 – 2010 na programy:

  • Kontaktní centrum Ostrava ve výši 420.000 Kč
  • Terénní program Ostrava ve výši 300.000 Kč
  • Indikované skupiny pro děti a mládež ve výši 250.000 Kč
  • Drogová, rodinná a sociálně výchovná poradna ve výši 520.000 Kč
  • Terapeutická komunita pro drogově závislé ve výši 1.000.000 Kč
  • Nezkoušej – neriskuj ve výši 1.050.000 Kč

Renarkon,o.p.s děkuje Statutárnímu městu Ostrava za podporu v činnosti v oblasti prevence a léčby drogových závislostí