Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

V pátek 6.10. proběhl v sále Doléčovacího centra Renarkon workshop s názvem „Možnosti změny pro uživatele drog“. Vzdělávací akce se zúčastnilo 16 sociálních pracovníků z různých organizací a institucí v Ostravě. Náplní workshopu byly témata jak pracovat s motivací u klientů v různých životních situacích, jak může pomoci změna paradigmatu v přístupu k „nespolupracujícím klientům apod.