Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Rada MSK rozhodla svým usnesením č. 37/3250 ze dne 24.4.2018 o poskytnutí dotace naší organizaci ve vyhlášeném

dotačním programu “ Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2018″ v rámci dotačního titulu PSDP 2/18 ve výši 2.196.000,-Kč a v rámci dotačního titulu 3/18 ve výši 580.000,-Kč.