Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Dne 7.6.2018 navštívil Terapeutickou komunitu na Čeladné náměstek primátora města Ostravy Mgr. Michal Mariánek

a členka Dozorčí rady naší organizace Ing. Eva Dzimasová Schwarzová. Společně s ředitelem naší organizace, Mgr. Martinem Chovancem, vedli společnou diskuzi o provozu terapeutické komunity a  jejího financování. Zajímali se rovněž o pracovní terapii pro klienty a na celkovou úspěšnost léčby v TK.