Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

V rámci navázané spolupráce absolvovali zaměstnanci Renarkonu odbornou stáž ve Věznici Heřmanice.

Kromě besedy s týmem Poradny drogové prevence Věznice Heřmanice proběhla také prohlídka zařízení, a to s odborným výkladem. Zaměstnanci tak měli s komentářem a diskusí možnost zhlédnout jednotlivé oddíly, zdravotní středisko, bezdrogovou zónu, ergoterapeutické dílny či terapeutické místnosti. Tuto zajímavou zkušenost teď mohou pracovníci zúročit ve své praxi. Za umožnění stáže moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.