Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Vážení spoluobčané, i přes nastalou neobvyklou situaci v naší organizaci, zapříčiněnou demonstrativními výpověďmi několika zaměstnanců, a která nás velmi mrzí, budou veškeré služby nadále zachovány. Vedení společnosti tímto ujišťuje, že všechny služby organizace fungují standardně a v odpovídající kvalitě. Uvolněná pracovní místa budou obsazena kvalifikovanými odborníky.

Ředitel / Statutární zástupce
Mgr. Martin Chovanec
Renarkon o.p.s.