Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Renarkon od 1.9. 2023 realizuje PROJEKT

Rozšíření odborného sociálního poradenství pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí v Ostravě, který je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem je od 1. 9. 2023 postupně zvýšit na území města Ostravy dostupnost sociální služby odborného sociálního poradenství pro osoby ohrožené závislostmi v Terapeutickém centru Renarkon v Ostravě, a to prostřednictvím 2 nově vytvořených prac. míst sociálních pracovníků a podpořit v průběhu realizace projektu do 31. 8. 2026 celkem min. 200 nových klientů v TC Renarkon a ve výkonu trestu ve věznici v Ostravě-Heřmanicích z hlediska podpory jejich sociálního začlenění, stabilizace rodinných vztahů, ale případně také uplatnění na trhu práce.

Více projektů podpořených Evropskou unií na www.mapaprojektu.cz