Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Ředitel Renarkon,o.p.s. Mgr. Martin Chovanec prezentoval ve středu 25. 2. 2015 činnost Společnosti členům Komise sociální, zdravotní a rovné příležitosti. Hovořil zde především o koncepčních záměrech na další období a také o problematice zaměstnávání klientů, kde se rovněž zmínil o projektech financovaných z prostředků Evropského sociálního fondu.