Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Dne 21. 6. 2012 se Renarkon účastnil tradiční akce Lidé lidem, kde stejně jako ostatní sociální služby prezentoval svou činnost.