Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Dne 20. 9. 2012 se pracovníci Marek Servanski, Miroslav Horvát a Ladislav Fabián zúčastnili každoroční akce „Stop drogám“, které pořádá Občanské sdružení vzájemné soužití. Letošní akce byla jubilejní – desátá. Na této akci byl prezentován terénní program. Mimo to proběhla v prostorách Komunitního centra v Hrušově beseda s L. Fabiánem a skupinkou dospívající mládeže, na téma „Drogy a jejich dopad na člověka“.