Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Ve dnech 2. – 3. 11. 2009 se vedoucí Centra primární prevence Jan Hlaváč společně se svou zástupkyní Hanou Folvarčnou zúčastnil Mezinárodní konference primární prevence rizikového chování v Praze. Jan Hlaváč navíc na konferenci vystoupil se svým příspěvkem „Komplexnost preventivních programů – příklad dobré praxe“, ve kterém posluchače seznámil s činností CPP Renarkon a dále s nimi diskutoval na téma preventivních programů a primární prevence rizikového chování jako takové.