Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Renarkon,o.p.s. navázal v roce 2014 spolupráci s Nadací České spořitelny. a jako součást této spolupráce se dne 18. 3. 2015 v Renarkonu uskutečnilo setkání zástupců obou institucí. Během setkání proběhla prohlídka prostor Doléčovacího centra a Kontaktního centra v Ostravě a byly prodiskutovány možnosti spolupráce do budoucna.