Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Společnost Renarkon se zařadila do proudu progresivních organizací v ČR a začala aktivně podporovat „Recovery kouče“. Recovery koučové jsou lidé, kteří si prošli životní zkušeností spojenou se závislostí, ať už přímo nebo přes své blízké, zároveň získali kompetence k poradenské a terapeutické práci v akreditovaném kurzu pro Recovery kouče. Recovery znamená v překladu zotavení a přesný český význam lze přeložit jako „průvodci ve zotavení“. Koučové budou pomáhat klientům několika služeb Renarkonu, při rozšíření terapeutické a volnočasové aktivity. Podstatným prvkem podpory je mzdové ohodnocení, které má za cíl kromě ocenění, také vyzdvihnout emancipaci osob se zkušeností a poukázat na jejich faktickou kvalifikaci pro pomoc a podporu klientů drogových služeb. Celý projekt je rozšířením činnosti Klubu Absolvent, který poskytuje podporu lidem po léčbě či se zkušeností již 18 let.