Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Rádi bychom Vás pozvali na akreditovaný kurz s názvem ,,Úvod do závislostí a komunikace s klientem při podezření na užívání návykových látek. Akreditace: MPSV.

Kurz se koná 15.6.2023 na sále Centra primární prevence (Mariánskohorská 1328/29, OSTRAVA) společnosti Renarkon, o.p.s. od 8:30 v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Parkování možné na místě. Kurz je určen: Sociálním
pracovníkům, Pracovníkům v sociálních službách, Pracovníkům veřejné správy, Pedagogům, Vychovatelům a veřejnosti, které zajímá problematika závislostí a omamných a psychotropních látek.

Pracovníci a zájemci mají získat dostatečný přístup k novým a aktuálníminformacím a objektivním informačním zdrojům v oblasti adiktologie a drogové scény. Ví, jak pro osoby zajistit odbornou adiktologickou pomoc a orientují se v síti služeb. Disponují schopností komunikovat se závislou osobou; rozpoznávat, jestli je osoba pod vlivem návykové látky a odhalovat rizika předávkování a jednání v takových situacích. Lektory kurzu jsou  zkušení a erudování pracovníci interního charakteru. Teoretické poznatky proto propojují příklady ze své praxe. Součástí je prezentace s praktickými ukázkami.

Cena: 1.500,- Kč osoba. Po absolvování získá účastník certifikát.

Pro přihlášení užijte kontakt: cpponline@renarkon.cz