Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Dne 31. 10. 2015 uspořádal tým Doléčovacího centra společně s kolegy z Terapeutické komunity sportovní akci Renarkon Run, a to nejen pro naše klienty ale i pro příznivce a všechny zájemce, kteří se chtěli běhu zúčastnit.

Běželo se v Komenského sadech v Moravské Ostravě na dvou tratích v délce 3 km a pro ty zdatnější pak 6 km. Počasí bylo příznivé, atmosféra výborná, vítězové překonali sami sebe a my ostatní jsme strávili příjemné podzimní dopoledne ve sportovním duchu. Věříme, že první ročník Renarkon Runu nebyl zároveň posledním ročníkem a že podobnou akci zorganizujeme znovu již příští rok na jaře. Akce byla uspořádána za laskavé podpory Nadace České spořitelny, která zajistila ceny pro naše vítězné běžce.

Všem účastníků, příznivcům, běžcům i Nadaci České spořitelny tímto děkujeme.