Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

10.3.2022 se Renarkon na půdě VOŠ Sociální v Ostravě zúčastnil odborné konference s názvem ,,Zpátky do života“ – jak pomoci lidem, kteří se ocitli na okraji sociální propasti.

Konferencí provázel PhDr. Tomáš Waloszek, MBA z Centra primární prevence organizace Renarkon, která byla také spolupořadatelem konference. Na programu se podíleli odborníci z praxe. Zazněla zde témata – vězeňství, adiktologie, resocializace apod. Organizace Renarkon prostřednictvím Mgr. Bohuslavy Durčákové prezentovala spolupráci s věznicemi, posluchače zaujal také příspěvek na téma Recovery coach v adiktologických službách, což prezentoval Bc. Ladislav Fabián z Doléčovacího centra. Záštitu nad konferencí převzal Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje.