Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Dne 29.2.2024 se Renarkon zúčastnil setkání Sekce následné péče Apas ČR, jehož je naše Doléčovací centrum řádným členem.

Členové této sekce se tentokrát potkali na DC až v Plzni, a jako vždy diskutovali o odborných otázkách související s prací v následné péči s cílem zkvalitnit poskytované adiktologické služby.