Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Jen málokterá společnost zabývající se léčbou drogových závislostí v České republice se může pochlubit tak dlouhou historií jako ostravský Renarkon.

Právě letos je tomu již 20 let, co působí v Moravskoslezském kraji. V průběhu roku 2017 proto čeká pracovníky i klienty Renarkonu v rámci oslav spojených s tímto jubileem řada akcí, které představí Renarkon a jeho služby nejen odborné veřejnosti, ale také všem občanům celého Moravskoslezského regionu.

Ostravský Renarkon začal svou činnost v květnu 1997. Prvním střediskem, které bylo tehdy otevřeno, byla léčebná komunita v Čeladné-Podolánkách. V poměrně rychlém sledu se pak tato severomoravská společnost rozrůstala a dnes je součástí služeb klientům nejen léčebná komunita, ale také Centrum primární prevence, Doléčovací centrum nebo Terapeutické centrum. Renarkon již také dávno nepůsobí jen v rámci města Ostravy a nezabývá se jen závislostí na nealkoholových drogách. Jeho činnost je rozprostřená po celém Moravskoslezském kraji a pracovníci Renarkonu pomáhají řešit celé spektrum komplexních problémů, které se mohou v souvislosti s drogovou závislostí objevit.

„Začínali jsme jako léčebná komunita a dnes je z nás instituce, která poskytuje široké spektrum služeb od terénní práce, přes samotnou léčbu a podporu návratu klientů zpět do běžného života až po preventivní, vzdělávací programy pro studenty a žáky, ale i péči o osoby sociálně vyloučené a drogovým problémem ohrožené i poradenství osobám blízkým,“ pochlubil se úspěchy Renarkonu Martin Chovanec, ředitel společnosti. „Dá se říct, že Renarkon je dnes jednou z největších organizací, která se zabývá léčbou a prevencí závislostí na Severní Moravě. Naše služby jsou komplexní, máme ucelený program a jednotlivé části naší organizace se doplňují v rámci komplexu služeb, které nabízí,“ doplnil zástupce ředitele společnosti, David Kondělka.

Oslavy 20 výročí existence Renarkonu odstartují 22. dubna 2017 Florbalovým turnajem v prostorách Střední školy prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě – Porubě. Přátelského turnaje se zúčastní družstva sestavená z klientů psychiatrické léčebny, komunity Renarkon v Čeladné – Podolánkách, ale i jiných spřátelených komunit. Turnaj navazuje na v Renarkonu již tradiční každoroční přátelské klání. Letošní ročník turnaje je v pořadí 13.

Další akcí, která připomene Renarkon, tentokrát výrazně i široké veřejnosti, bude koncert pro Renarkon. Pamětníci ostravské klubové scény si jistě rádi přijdou zavzpomínat do prostor, kde kdysi sídlil jeden ze slavných ostravských rockových klubů a dnes jsou využívány právě Renarkonem. Koncert je totiž naplánován na 12. května 2017 v prostorách Renarkonu na Cihelní ulici, kde na počátku 90. let několik let sídlil rockový klub Cihelna. Hudebníci z folkové i rockové scény se sejdou na zahradě Renarkonu v Ostravě – Přívoze. Samotnému koncertu bude předcházet zahradní oslava od 15 hodin, kapely budou hrát od 18 hodin.

V rámci oslav bude také možné navštívit Terapeutickou komunitu Renarkon sídlící na Čeladné – Podolánkách. 26. – 28. května proběhne na komunitě Víkend otevřených dveří. Program komunity bude v těchto dnech volnější s cílem přiblížit ji veřejnosti. Možnost navštívit prostory komunity budou mít její absolventi, rodinní příslušníci klientů Renarkonu, spolupracující organizace i zástupci města Čeladné. Součástí víkendu bude i kulturní program připravený klienty.

V červnu se do oslav 20. výročí zapojí také Terapeutické centrum Renarkon sídlící v Ostravě – Mariánských Horách. Posláním Terapeutického centra je poskytování služeb odborného sociálního poradenství pro osoby závislé na návykových látkách, patologickým hráčům a lidem s jinou nelátkovou závislostí, či lidem těmito závislostmi ohroženým, dále pro jejich rodiče, rodinné příslušníky a jiné blízké osoby od 11 let. V rámci Dne otevřených dveří představí terapeuti centra celé portfolio svých služeb a veřejnost se tak bude moci seznámit s celým uceleným systémem péče, který je schopné centrum nabídnout v případě ohrožení rodinných příslušníků nebo osob blízkých.

Na podzim pak oslavy vyvrcholí odbornou konferencí pod záštitou Renarkonu. Ostrava se stane místem setkání odborníků z oblasti léčby a prevence závislostí. Konference svým programem zhodnotí 20 let zkušeností Renarkonu jak v oblasti léčby závislostí, tak ale také jejich prevence a pomoci osobám blízkých či závislostí ohroženým. Na konferenci jsou pozváni zástupci organizací spolupracujících s Renarkonem nejen z Moravskoslezského kraje, ale z celé ČR. Součástí konference budou i workshopy určené odborné veřejnosti, jejichž cílem bude diskuse nad současným systémem péče a jeho budoucností.