Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

5. 4. 2024

V rámci navázané spolupráce Renarkon realizoval svůj program v Dětském diagnostickém ústavu Bohumín. Uskutečněný program týkající se návykových látek byl současně spojen s absolvováním odborné stáže, kdy naši pracovníci mohli lépe pochopit chod této organizace a řešené záležitosti cílové skupiny.