Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Od února byl v prostorách Kontaktního centra Ostrava na Halasově ulici zahájen substituční program – Suboxone. Program, který je určen dlouhodobým uživatelům opiátů, bude prováděn psychiatry MUDr. Chvílou a MUDr. Javůrkem v rozsahu 2 dnů v týdnu. V souvislosti s tímto programem proběhl také vzdělávací seminář pro kontaktní a terénní pracovníky, kteří budou informovat zájemce o službu.