Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Veliká radost z nově opravených prostor zavládla v předvánočním čase na terapeutické komunitě Renarkon v Čeladné-Podolánkách. Díky dotaci z Regionálního operačního programu a podpoře Statutárního města Ostravy se podařilo zrekonstruovat stávající naprosto nevyhovující stav budov. Klienti a pracovníci Renarkonu tak stráví vánoce v nových prostorách, odpovídajícím hygienickým normám a standardům bydlení 21. století.

Protože stav budov by umožňoval provoz komunity maximálně v řádu několika let, rozhodlo se vedení Renarkonu k netradičnímu kroku. Rekonstrukce objektů terapeutické komunity v Čeladné – Podolánkách probíhala za provozu. Klienti komunity tak nepřerušili svůj léčebný program a dokonce se v rámci léčby podíleli i na úklidových pracích.

„Cílem rekonstrukce nebylo rozšiřovat služby. Budovy již zcela neodpovídaly současným požadavkům. Zatékalo do nich a například ani rozvody elektriky již zcela neodpovídaly současným normám. Naši pracovníci a klienti sice dělali drobné opravy, jako bylo třeba natírání oken nebo oprava okapů a jiné údržbové práce, ale museli jsme zajistit zejména důstojné bydlení pro klienty a také pro terapeuty, kteří zůstávají na komunitě v rámci svého působení přes noc. To se, myslím, povedlo“, uvedl ředitel Renarkonu Martin Chovanec.

„Komunita zažila v určité fázi rekonstrukce něco jako, jak já říkám, putovní tábor. V určitý moment jsme totiž s klienty strávili 2 měsíce ve spřátelených zařízeních,“ upřesnil k průběhu rekonstrukce vedoucí komunity Petr Hýl. Klienti Renarkonu tak bydleli část doby rekonstrukce na terapeutické komunitě Fides v Bílé vodě, v Psychiatrické léčebně v Horních Holčovicích a na Doléčovacím centru Renarkon v Ostravě. „Byla to náročná etapa pro nás všechny, takže se teď těšíme, že strávíme Vánoce v prostorách odpovídajících 21. století,“ dodal Hýl. „No bylo to náročný, ale teď když je po všem jsem rád, že jsem neutekl,“ doplnil slova vedoucího komunity Petra Hýla jeden z klientů, Ondra. A klient Tomáš dodává: „Je fakt, že kdybychom se nestěhovali a pořád byli tady v Podolánkách, tak bych se toho o sobě tolik nedozvěděl.“ „No, měl jsem toho plný zuby, ale stálo to za to, je to tu moc hezké“, uzavřel za všechny klient Honza.

V rámci stavebních prací provedly stavební firmy zateplení obou budov využívaných komunitou, výměnu oken a topení. Upraveny byly také rozvody vody a elektriky, byl postaven nový spojovací krček mezi oběma budovami a nově byla zrekonstruována i kuchyň. Vykopána byla také nová studna na vodu.

Protože jsou oba zrekonstruované objekty postaveny v oblasti Chráněné krajinné oblasti Beskydy a jeden z nich je dokonce památkově chráněn, museli stavebníci při rekonstrukci dodržet tzv. vnější ráz budov. Hlavní budova komunity Renarkon je srubová, ze začátku 20. století. Původně sloužila jako škola. Tomu odpovídal i zvolený stavební postup.

Zrekonstruované objekty jsou majetkem Statutárního města Ostravy, které je zřizovatelem obecně prospěšné společnosti Renarkon. Rekonstrukce byla z 92,5 % hrazena z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, zbylé výdaje byly z rozpočtu Statutárního města Ostravy. Celkové náklady na rekonstrukci byly 20 milionu korun. Z těchto peněz bylo 17,5 milionu korun právě z Regionálního operačního programu, zbylé náklady uhradilo město Ostrava.