Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Rádi bychom Vás pozvali na akreditovaný kurz, který se koná 12. 6. 2024 od 9:00 s názvem „ÚVOD DO ZÁVISLOSTÍ A KOMUNIKACE S KLIENTEM PŘI PODEZŘENÍM NA UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK“.

  • 💊💉 Akreditace: MPSV
  • 💰 Cena kurzu: 1590,-
  • 📌 Adresa: Mariánskohorská 1328/29, Ostrava (objekt sídla Renarkon o.p.s.)

Kurz je určen:

  • Sociálním pracovníkům
  • Pracovníkům v sociálních službách
  • Pracovníkům veřejné správy
  • Pedagogům a veřejnosti, které zajímá problematika závislostí a omamných a psychotropních látek.

Pracovníci a zájemci mají získat dostatečný přístup k novým a aktuálním informacím a objektivním informačním zdrojům v oblasti adiktologie a drogové scény. Jak pro osoby zajistit odbornou adiktologickou pomoc a orientovat se v síti služeb. Účastníci budou disponovat schopností komunikovat se závislou osobou: rozpoznávat, jestli je osoba pod vlivem návykové látky a odhalovat rizika předávkování a jednání v takových situacích.

Lektoři kurzu jsou zkušení a erudovaní pracovníci interního charakteru. teoretické poznatky proto propojují příklady ze své praxe.

Po absolvování kurzů obdrží každý účastník certifikát.

V ceně je drobné občerstvení.

❗️Pro přihlášení užijte kontakt: cpponline@renarkon.cz