Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Po dlouhotrvající tříleté pauze způsobené pandemií COVID-19 uspořádalo středisko Doléčovacího centra Renarkon dne 30. 4. 2022 již 16. ročník tradičního florbalového turnaje s názvem DC RENARKON CUP.

Tentokrát se florbalové utkání konalo v nových prostorách, a to v tělocvičně Střediska volného času na ulici Ostrčilova. Akce se zúčastnilo více než 100 osob z řad hráčů i fanoušků. Do sportovního zápolení se nakonec zapojilo pouze šest týmů, místo obvyklých osmi. I přesto se hrálo nepřetržitě několik hodin a všechna utkání byla neuvěřitelně napínavá a vyrovnaná. A jak dopadlo finálové umístění týmů?

  1. místo – Klub Absolvent
  2. místo – Terapeutická komunita Renarkon
  3. místo – Terapeutická komunita Fénix
  4. místo – Doléčovací centrum Renarkon
  5. místo – Psychiatrická nemocnice Opava, odd. 9
  6. místo – Terapeutická komunita Tao

Smyslem florbalového setkání je každoročně nejenom poměřit své florbalové umění, ale především umožnit přátelské setkání službám a organizacím blízkým našemu Doléčovacímu centru a jejich klientům, kteří se v daný moment nachází v různé fázi úzdravy svých závislostních potíží a mohou tak pro sebe být vzájemnou inspirací. Věříme, že tohle poslání se opětovně naplnilo v maximální možné míře.

Děkujeme všem hráčům za jejich férovou hru a nasazení, všem fanouškům za jejich hlasitou podporu a v neposlední řadě děkujeme také všem, kteří se podíleli na přípravě celé akce (opět nechyběl tradiční guláš, palačinky a spousta dalších pečených dobrot).

Tým Doléčovacího centra