Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Dne 17. dubna 2019 proběhla v Kontaktním centru Ostrava schůzka členů zastupitelstva městského obvodu Vítkovice a vedoucí zařízení. Současná starostka paní Radomíra Vlčková a místostarosta pan Leoš Koláček byli kompletně seznámeni s námi poskytovanou sociální službou.

Současně během schůzky proběhla i prohlídka prostor Kontaktního centra a dotazy všech přítomných byly zodpovězeny během diskuze, která následovala. Na závěr se obě strany domluvily, že KC  bude prezentovat své služby ve Vítkovickém zpravodaji.