Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Dne 26.5.2021 proběhla plánovaná schůzka se zástupci naší organizace, vedoucí oddělení sociálně –právní ochrany (Mgr. Lenka Honusová Russová), protidrogovou koordinátorkou (Bc. Monika Klimková) a dalšími členy tohoto odboru SMO.

Téma „testovat rodiče“ nezletilých dětí na NL je pořád aktuální a sporná.
Spolupráce bude i nadále pokračovat za upravených a domluvených podmínek.

Děkujeme za spolupráci všem zúčastněným.