Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

V Terapeutické komunitě Renarkon proběhlo dne 24. 9. 2015 setkání Komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti při Radě města Ostravy. Členové komise se na něm zajímali nejen o chod komunity, ale i dalších zařízení Renarkonu.