Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Dne 11. 10. 2018 se v Doléčovacím centru Renarkon, o.p.s. uskutečnilo setkání Sekce následné péče. Sekce je

součástí Asociace nestátních organizací (A.N.O.), jež zastřešuje adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním.

Sekce následné péče pak sdružuje odborníky, kteří se pohybují v oblasti ambulantní a pobytové následné péče určené závislým na návykových látkách a návykovém chování. Sekce se schází cca 4x ročně na výjezdních zasedáních v místě působnosti jednotlivých členů sekce. Setkání v Ostravě se zúčastnilo celkem 20 odborníků z 12 ambulantních a pobytových služeb z celé ČR (Praha, Plzeň, České Budějovice, Jihlava, Brno, Liberec, Jeseník, Olomouc a Ostrava). Součástí odborného programu setkání byla prohlídka a detailní představení Doléčovacího centra Renarkon, o.p.s. a následná odborná diskuse nad tématy přinesenými samotnými účastníky. Důležitou součástí setkání bylo také sdílení zkušeností a vzájemné obohacování o nové přístupy či postupy v problematice následné péče. Setkání sekce obvykle mívá ve své neformální části také rozměr poznávání místa, ve kterém se účastnící potkávají. Tentokrát byla součástí programu prohlídka města Ostravy z výšin věže Bolt Tower, která se nachází v industriálním areálu Dolních Vítkovic. Všem členům sekce děkujeme za návštěvu a těšíme se na další setkání.

Tým Doléčovacího centra