Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Z nadace ČEZ byl realizován projekt Podpora regionů – Oranžové kolo – Vybavení ergodílny a nákup pomůcek pro pracovní terapii.

V rámci tohoto projektu bylo pořízeno nářadí a nástroje do ergodílny a přístroje a pomůcky pro přípravnu potravin, tak aby byla větší a kreativnější možnost pracovní terapie pro klienty TK. Ergodílna i přípravna potravin bude kolaudována v měsíci říjnu a poté bude probíhat Slavnostní otevření obou prostor.