Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Organizace Renarkon o.p.s., která v Ostravě a velké části Moravskoslezského kraje nabízí služby pro osoby ohrožené závislostí, osoby závislé a jejich blízké, od 1. 9. 2023 rozšířila jednu ze svých důležitých služeb.

Terapeutické centrum v Ostravě bylo posíleno o novou pracovnici. Ředitel organizace Mgr. Martin Chovanec spolu s vedením vypracovali a následně začali realizovat projekt OPZ+/2.1/018/0001316 financovaný prostředky z EU. Tato nová posila bude, stejně jako ostatní její kolegyně, na adrese Stojanovo náměstí 1, Ostrava – Mariánské hory poskytovat služby odborného sociálního poradenství lidem, kteří experimentují s návykovými látkami, problémovým uživatelům návykových látek, závislým, kteří jsou motivovaní i nemotivovaní k abstinenci, patologickým hráčům a osobám s problematikou nelátkových závislostí, rodinným příslušníkům a partnerům těchto cílových skupin. Služba je poskytována klientům od 11 let věku. Díky rozšíření této služby o dalšího pracovníka se sníží čekací doby zájemců o službu o několik dnů až týdnů, což pro klienta, který obvykle vyžaduje okamžitou pomoc, je velmi zásadní.

Realizovat takovýto projekt není vůbec jednoduché, složité podmínky výzvy pro získání prostředků na financování a provoz jsou složitým procesem, do kterého je zapojeno více lidí. Největší podíl na tom všem pak ale stejně má zase jen ředitel / statutární zástupce, který je za celý projekt zodpovědný. Do tohoto projektu s názvem Rozšíření odborného sociálního poradenství pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí v Ostravě budou postupně zařazeni dva pracovníci. Jeden od 1. 9. 2023 a druhý od 1. 9. 2024. Celková délka projektu činí 3 roky. Konec zmiňovaného projektu je datován na 31. 8. 2026.

Kromě pomoci osobám, které se do Terapeutického centra dostaví osobně, pracují pracovníci Terapeutického centra také ve věznicích, a to jak se skupinou osob ve výkonu trestu, formou besed nebo skupinového sezení, tak s jednotlivci, kterým poskytují poradenství osobně, nebo online. Služba Terapeutické centrum je službou, do které může přijít každý, kdo potřebuje poradit, pomoci v jakékoli fázi závislosti, nebo i osoby, jejichž blízcí jsou závislí nebo jsou závislostí ohroženi. Službu mohou využít také osoby v akutní krizi, či naopak lidé, kteří potřebují dlouhodobou podporu nebo terapii.

Centrum mohou využít také celé rodiny nebo alespoň někteří členové rodin, partneři nebo samotné děti či mladiství. Je samozřejmostí, že služba je diskrétní, tedy anonymní, klienti si sami vybírají, jak chtějí být oslovováni. Za zmínku stojí určitě také to, že v Terapeutickém centru probíhají skupinové terapie, které jsou bezpochyby velmi přínosné pro lidi, kteří mají negativní zkušenosti s návykovými látkami nebo závislostním chováním. Do Terapeutického centra mohou přijít tedy lidé, kteří mají problémy s alkoholem, drogami, závislostí na lécích, ale také lidé, potýkající se s problémy s nelátkovými závislostmi, jako např. gambling, sázení, online sázení, nadměrné sledování, online nakupování, online seznamky, hraní online her apod. Terapeutické centrum je nízkoprahovou službou pro kohokoliv bez rozdílů, tedy nejen pro aktivní uživatele návykových látek, ale i pro osoby, které potřebují motivaci nebo podporu v abstinenci.

Tato služba má ještě jedno nadstandardní specifikum, a tou je jeho provozní doba: pondělí až pátek 7.30 – 19.30 a sobota – neděle 8.00 – 16.00. Cílem vedení Renarkonu je pomalými krůčky rozvíjet organizaci tak, aby pomáhala nejen osobám, které se potýkají s problémem v oblasti závislostí, ale celé široké společnosti, neboť spolu s problematikou závislostí se vždy pojí další celospolečenské problémy jako nezaměstnanost, kriminalita, problémy ve vztazích, v rodinách či výchově dětí, zdravotní problémy atd. Proto díky EU projektu, který ředitel organizace spolu s vedením společnosti a pracovníky Terapeutického centra právě realizuje, je opět krok k lepší budoucnosti nás všech, kteří chceme žít kvalitní život plný hodnot s nadhledem nad závislostmi.

Zdroj: https://sdeleni.idnes.cz/ostrava/terapeuticke-centrum-posiluje-sluzby.A230921_121232_ostrava-sdeleni_hradr