Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Naši terénní pracovníci z Novojičínska byli dne 14.2.2018 pozváni na „besedu s mládeží“ v nízkoprahovém zařízení TUNNEL VÍTKOV, kterého se účastnila i paní Medunová ze zastupitelstva města Vítkov sociální odbor.

Nejednalo se však o primární prevenci, nýbrž o pomoc s projektem mládežníků, který se týká informací o možné pomoci při užívání drog.