Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Dne 23.2. se v Renarkonu konala interní konference. Kromě představení nových pracovníků měli zaměstnanci možnost sdílet zkušenosti a poslechnout si odborné příspěvky. Konference se nesla v příjemné atmosféře, pracovníci si odnesli řadu kolegiálních poznatků a aktualit na poli adiktologie.